Διενέργεια βιοδοκιμών

Για την διεξαγωγή του πειράματος στο σιτάρι δεσμεύθηκαν δυο παρόμοιες αποθήκες οριζοντίου τύπου (διαστάσεις, χωρητικότητα, τοποθεσία) του συνεταιρισμού.

Στην πρώτη αποθήκη θα τοποθετηθούν χύδην δέκα τόνοι σκληρού σιταριού και θα επιπαστούν με εμπορικό σκεύασμα γης διατόμων (SilicoSec) στην δόση των 1000 ppm (1 κιλό ΓΔ/τόνο προϊόντος). Η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί κατά την εκφόρτωση του προϊόντος. Πριν την εφαρμογή των εντομοκτόνων, θα συλλεχθούν δείγματα σπόρων περί τα 60 κιλά και θα αποθηκευτούν σε σακιά (20 κιλά/σακί) στο Αγρόκτημα του ΠΘ, στο Βελεστίνο. Τα σακιά θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη την διάρκεια του πειράματος και θα παρακολουθείται τυχόν έξοδος εντόμων από τον σπόρο. Ταυτόχρονα, δείγματα σπόρων (300 γρ) χωρίς καμία μεταχείριση θα μεταφερθούν στο ΕΕΓΖ για να μετρηθεί το αρχικό ειδικό βάρος του σπόρου και η σκόνη (Ημέρα 0). Αντίστοιχη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί και στην δεύτερη αποθήκη, ωστόσο εδώ δεν θα εφαρμοστεί γη διατόμων στο προϊόν αλλά θα ακολουθηθούν οι συμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης (εντομοκτόνα επαφής και φωσφίνη) με βάση το ήδη υπάρχον πρωτόκολλο διαχείρισης από τους παραγωγούς του συνεταιρισμού. Σε όλες τις αποθήκες και τα σακιά (Βελεστίνο) θα τοποθετηθούν συστήματα παρακολούθησης των συνθηκών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας του χώρου (ΗΟΒΟ). Η αποθήκευση των προϊόντων θα διαρκέσει το ελάχιστο 6 μήνες.

Δράση 4.2. Παρακολούθηση και επικαιροποίηση της εφαρμογής

Σε αυτή τη Δράση, η εφαρμογή θα αξιολογηθεί στη διάρκεια του χρόνου με την τοποθέτηση παγίδων στο προϊόν (probe και pitfall traps) σε όλους τους χώρους που θα χρησιμοποιηθούν, δηλ. στους χώρους όπου θα εφαρμοσθεί η ΓΔ και στους χώρους όπου θα εφαρμοσθούν συμβατικά εντομοκτόνα. Οι παγίδες αυτές θα ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανα 15 ημέρες) για έντομα, ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνονται δείγματα τα οποία θα μεταφέρονται στο ΕΕΓΖ. Τα συλληφθέντα έντομα στις παγίδες θα προσδιορίζονται και θα καταμετρούνται, ενώ τα δείγματα θα εξετάζονται, μετά από σχετική περίοδο επώασης σε ελεγχόμενες συνθήκες, για έντομα και μύκητες. Με τον τρόπο αυτό, θα γίνει συγκριτική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της ΓΔ, σε σχέση με τις άλλες μεθόδους. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει για μια περίοδο αποθήκευσης η οποία θα είναι κατ’ ελάχιστο στους 6 μήνες.

Διενέργεια βιοδοκιμών

Έπειτα την αποθήκευση του σιταριού στην Δράση 4.1, θα τοποθετηθούν παγίδες στους σωρούς του προϊόντος, με σκοπό την παρακολούθηση της πληθυσμιακής ανάπτυξης των εντόμων καθ’ όλη την διάρκεια της αποθήκευσης. Έτσι, ο σωρός θα χωριστεί σε οκτώ νοητές περιοχές και στο κέντρο της κάθε μίας θα τοποθετηθούν οκτώ probe και οκτώ pitfall traps* (ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του σπόρου και με απόσταση 50 εκ. μεταξύ των δυο παγίδων), ενώ μια pitfall και μια probe trap θα τοποθετηθούν σε κάθε έναν από τα τρία σακιά (μάρτυρες). Κατά την τοποθέτηση των παγίδων (Ημέρα 0) και κάθε 15 ημέρες, θα πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος των παγίδων. Πιο συγκεκριμένα, οκτώ δείγματα σπόρων των 300 γρ θα συλλέγονται με σέσουλα από το σημείο μεταξύ των δύο παγίδων. Έπειτα θα συλλέγονται τα έντομα από τις παγίδες, οι οποίες θα τοποθετούνται στις αντίθετες θέσεις (rotation). Τα συλλεχθέντα έντομα και το δείγμα σπόρου θα μεταφέρονται στο ΕΕΓΖ. Τα συλλεχθέντα έντομα θα καταμετρώνται και θα αναγνωρίζονται ανά είδος. Παράλληλα, θα καταμετράται το ειδικό βάρος του σπόρου με ειδικό μηχάνημα του ΕΕΓΖ και θα ζυγίζεται η παραγόμενη σκόνη. Τα δείγματα του σπόρου θα αποθηκευτούν σε θαλάμους ελεγχόμενων συνθηκών του ΕΕΓΖ στους 25οC και 55% σχετική υγρασία και μετά το πέρας 65 ημερών θα εξεταστούν για έντομα και μύκητες. Όλες οι παρατηρήσεις θα καταγράφονται ανά δείγμα, αποθήκη και ημερομηνία συλλογής.

*Ενδεικτικό σχέδιο εισαγωγής παγίδων στον σωρό της αποθήκης

5


We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies που μας επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ στο "Αποδέχομαι" συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν δεν αποδεχθείτε τα cookies δε θα μπορέσετε να έχετε τη σελίδα με την πλήρη λειτουργικότητά της.