Προετοιμασία πειράματος σε πραγματικές συνθήκες

Η υλοποίηση της Ενότητας Εργασίας 4, η οποία αποτελεί και την τελική εφαρμογή της γης διατόμων σε πραγματικές συνθήκες, έχει ήδη ξεκινήσει. 

Μέλη του ΘΕΣΓΗ και οι συνεργάτες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διενήργησαν εκτενείς επισκέψεις σε χώρους της εταιρείας, και μετά από εξέταση όλων των παραμέτρων, έχει ήδη αποφασιστεί ο αριθμός και η περιοχή των χώρων που θα δεσμευθούν. Οι χώροι αυτοί πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της γης διατόμων σε ευρεία κλίμακα σε πραγματικές συνθήκες, με μεγάλες ποσότητες αποθηκευμένου δημητριακού που έχει ήδη δεσμεύσει η ΘΕΣΓΗ.
Σε συνέχεια των παραπάνω, τόσο η ΘΕΣΓΗ όσο και οι υπεργολάβοι του έργου έχουν προβεί σε υπολογισμό ποσοτήτων και άλλων παραμέτρων για την εφαρμογή, οι οποίες μπορούν να συνοψισθούν στα εξής: α) υπολογισμός της ποσότητας της γης διατόμων που θα χρειαστεί, με βάση τις προβλεπόμενες δόσεις (και προμήθεια της αντίστοιχης ποσότητας), β) επικαιροποίηση του πρωτόκολλου εφαρμογής της γης διατόμων απ’ ευθείας στο δημητριακό, με δέσμευση και του αντίστοιχου εξοπλισμού (φορτηγών για τη μεταφορά, φορτηγού- σιλό για τη φόρτωση, φωσφίνη, χρήση ζώνης φόρτωσης κτλ.), γ) προετοιμασία του χώρου για την εφαρμογή (καθαρισμός, στεγανοποίηση κα.) και δ) προμήθεια του εξοπλισμού και των αναλωσίμων που θα απαιτηθούν για την παρακολούθηση των εντόμων κτλ. κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης (παγίδων probe, αισθητήρες κα.). Όλα τα παραπάνω απαιτούν ιδιαίτερα λεπτομερειακούς υπολογισμούς από τους εμπλεκομένους, και εκτενείς δράσεις από τη ΘΕΣΓΗ (κόστος δέσμευσης χώρων, κόστος δέσμευσης δημητριακών, κόστος αποθήκευσης κτλ.). Η ΕΕ έχει ήδη προγραμματιστεί με βάση το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Να σημειωθεί εδώ ότι δυστυχώς μια μεγάλη ποσότητα δημητριακού πρόκειται να καταστραφεί, καθ’ όσον θα χρησιμοποιηθεί ως «μάρτυρας».
Αντίστοιχη είναι και η προετοιμασία των προβλεπόμενων δράσεων εκπαίδευσης, οι οποίες σχεδιάζονται με γνώμονα τις κείμενες διατάξεις (λόγω πανδημίας) αλλά και την εξέλιξη της εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες που αναφέρονται παραπάνω. Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι (γεωπόνοι, αγρότες κτλ.) θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε χώρους όπου ήδη εφαρμόζεται η μέθοδος, και να λάβουν οι ίδιοι μέρος σε «εργαστηριακές» δράσεις.


We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies που μας επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ στο "Αποδέχομαι" συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν δεν αποδεχθείτε τα cookies δε θα μπορέσετε να έχετε τη σελίδα με την πλήρη λειτουργικότητά της.